För att kunna avhjälpa din felanmälan har vi ett ärendehanteringssystem för arbetsordrar, där vi lägger in och sparar de uppgifter du skriver in  i formulär på vår hemsida,  via mail eller när du ringer till oss.
Vi sparar uppgifter om namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer/mailadress i vårt system för att underlätta hanteringen vid felanmälningar/beställningar, men också för att snabbt kunna ta kontakt med boende om t ex en vattenläcka, eller annan skada som drabbar flera personer samtidigt, skulle uppstå. 
De flesta uppgifter har vi fått genom medlemsförteckningar, utskickad av styrelser eller ekonomisk förvaltare, alternativt genom överlåtelser eller direktkontakt med oss.

Utöver att uppgifterna sparas i vår databas kan vi komma att behöva lämna ut adressuppgifter och telefonnummer till underentreprenörer, t ex elektriker, rörmokare och plåtslagare, när de skall besöka fastigheten/anmälaren för åtgärd av felanmälan.
 
Vi kan inte sätta en tidsgräns för när uppgifterna tas bort, men vid kännedom om flytt/överlåtelse ändras givetvis kundkortet till den nya ägaren, men för historiken kommer man att kunna gå tillbaka till den specifika lägenheten (och se vem som gjorde anmälan då) för att se vad som gjorts i de fall problem skulle uppstå igen. 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.